Tilbake til startsiden

Adressen er Ringeriksveien 220. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 42)

Plassen Milesten ble bygget av fagskomaker Peter Lauritz Lorentzen fra Kristiania etter at han hadde kjøpt tomt her i 1897. Tomten var fradelt Nedre Sand. Plassen besto av et lite hvitmalt våningshus, og et rødmalt verksted til skoproduksjon. I verkstedbygningen var det også en bakerovn med ilegg fra baksiden av huset.

På tomten sto milestenen som anviste avstanden to mil fra Hovedstaden. Den ble satt opp i 1864. Slike milestener ble støpt på Bærums Verk, og var utstyrt med figuren "Den norske løve". De ble satt opp på 1860-tallet. Milestenen vi snakker om her sto mellom huset og Ringeriksveien, rett utenfor kammersvinduet. Den ble sannsynligvis fjernet av Veivesenet da veien ble utbedret, og en ny milesten av granitt ble satt opp ved Skui Dagligvarebutikk, der Skui Samvirkelag tidligere lå, lengre nord. Se startsiden (nestøverste kart). I 1994 ble en rekonstruert milesten satt opp ved plassen Milesten. Se bildet ovenfor.

Grunnen til at det ble satt opp en ny milesten ved Skui Dagligvarebutikk er, ifølge Harald Kolstad, at milestenen skulle stå 2 mil fra Christiania, og lengden av 1 mil har variert gjennom tidene.

Allerede før 1920 ble milestenen ved Skui brukt som vendepunkt for et sykkelritt som gikk fra Skøyen.

Milestenen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Kilde:

Kolstad, Harald. Milesten (66.7). Vest for byen (Asker og Bærum historielag.
Skrifter 19881992)

Budstikka 18. mai 1994

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

 

 

  

Ovenfor: Plassen Milesten 2020.

Til høyre: Denne rekonstruerte milestenen står foran huset, rett bak busken midt på bildet.
Sett fra sydøst.

Foto: Knut Erik Skarning

Plassen Milesten og milestenen

Eldre bilde av Plassen Milesten. Kilde: Kolstad, Harald. Milesten (66.7). Vest for byen (Asker og Bærum historielag.
Skrifter 1988 - 1992)
I tillegg til den rekonstruerte milestenen, ble det satt opp en ny milesten av granitt ved Skui Dagligvarebutikk, der Skui Samvirkelag tidligere sto. Stenen står på østsiden av veien, til høyre på bildet ovenfor.
Bildet er tatt i 2020.

Bildet til høyre viser milestenen.
Foto: Knut Erik Skarning
Plassen Milesten 1976. Vi ser verkstedet til høyre. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
En rekonstruksjon av den gamle milestenen ble satt opp ved plassen Milesten av (fra venstre) Harald Kolstad, Stein Ryan fra Asker og Bærum historielag, Svein Slepphaug og Rolf Jacobsen fra Skui vel. Milestenen ved Blommenholm ble brukt som modell. På stenen står figuren "Den norske løve" og et posthorn. Milestenen ble høytidelig innviet med konjakk. Kilde: Harald Kolstads bildesamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+