Tilbake til startsiden

Aspelund
Adressen er i dag Isiveien 245. (Opprinnelig: Gårdsnr. 71, Bruksnr. 10)

Aspelund var en av de eldre husmannsplassene under Isi. I matrikkelen (registeret) over husmenn i 1771 står det "Issi – Aspelund – Ole Larsen". Isi skal også ha setret på Aspelund.

Aspelund ble trolig et selvstendig bruk omkring 1850.

I 1865 hadde de 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre,
og de satte 3 tønner poteter.

Nordre Aspelund
Ifølge Husmannsplasser i Bærum Del 1 ligger Nordre Aspelund (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 12) nord for Aspelund. Dette var også en husmannsplass under Isi, men ble bygget senere enn Aspelund.

Bernt Olufsen kjøpte plassen og drev jorden sammen med Aspelund.
Det skal finnes tufter etter hus på området.

Nedre Aspelund
Adressen er i dag Isiveien 245. (I dag: Gårdsnr. 71, Bruksnr. 1)

Syd for Aspelund ligger Nedre Aspelund. som også var en husmannsplass under Isi.

Plassen har vært bolig for gårdsfolk på Isi.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

 

Aspelund omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Aspelund 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Aspelund, Nordre Aspelund og Nedre Aspelund

Nedre Aspelund 2020. Bolighuset er fra slutten av 1800-tallet. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Folk med ski ved Aspelund omkring år 1920. Kilde: Bærum bibliotek