Tilbake til startsiden

Rønne elv
Rønne elv (Rønneelven) renner fra vestenden av Engervannet, sørvestover gjennom Sandvika til Sandvikselven, like før denne renner ut i Oslofjorden.

Elven er ca. 500 meter lang. Rønne elv betegnes gjerne som den korteste elven i Norge med eget navn. Den kalles også Engervannselven.

Ved høyvann renner av og til vannet motsatt vei, ettersom Engervannet ligger bare litt over havnivået. Etter perioder med mye pålandsvind, har det vært fisket saltvannsfisk, blant annet flyndre, i Engervannet. Navnet Flyndrevika forteller om dette. Se Detaljkart


Rønne bro
Rønne bro har gjennom flere hundre år vært en viktig del av ferdselsåren gjennom Sandvika. I dag ligger broen under et solid veidekke, og få tenker over at det er Rønne bro de har under føttene når de går der.

Rønne bro ble kalt Malmbroen i den perioden det ble kjørt jernmalm fra Malmskrivergården til Bærums Verk. I 1779 ble det transportert 3664 tønner malm gjennom Sandvika. Broen har også blitt kalt lille Sandviksbro, i motsetning til store Sandviksbro som var Løkke bro.

Den gamle Kongeveien (Sølvveien) gikk over Rønne bro.

Broen har vært bygget om og reparert flere ganger. I 1903 ble trebroen erstattet av en jernbro med fortau. Det står mer om dette i
Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

 



 

Rønne elv langs Engervannsveien 1955. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Her møtes Sandvikselven (under broen) og Rønne elv (foran). Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Rønne elv og Rønne bro

Se også Detaljkart

Rønne bro gikk over Rønne elv. Vi ser Randersgården til høyre og Løkke til venstre. Den lille bua midt i bildet, der Leif Larsens vei starter, kaltes Larsenbua. Villaen midt i bildet, til venstre for Randersgården, var Leif Tronstads hjem.
Kilde: Prospektkort (Trolig fra 1950−1960)

Rønne elv 1908. Sett fra nordøst. Vi ser Samvirkelaget på venstre side av elven. Til høyre ser vi Ringstadgården og Randersgården. Kilde: Prospektkort (Wilse)
Rønne elv år 1900. I bakgrunnen ser vi Engervannet der elven starter. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek