Tilbake til startsiden

Der Lundgårdene ligger i dag, var det opprinnelig et åpent jorde der sigøynere satte opp sine telt. Gustav Lund startet trolig sitt firma i 1915. Han oppførte en lagerbygning og kontor der han solgte kull, koks og ved. Senere drev Lund byggevarefirma på stedet.

Den ene Lundgården, som her omtales som "den eldste Lundgården", ble oppført i 1967 på det som nå er Leif Tronstads plass 6 (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 217), der Gustav Lunds store gamle trebygning opprinnelig sto. Arkitekter var Gunnar Bugge og Franz Wozak. Bygningen ble ombygget og renovert innvendig i 1993. Her kom det blant annet apotek og bank.

Den andre Lundgården, som her omtales som "den nyeste Lundgården", med adresse Leif Tronstads plass 7 (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 218), ble bygget i 1966 med samme arkitekter som "den eldste Lundgården". (Det er forvirrende at det står i Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade at den er oppført ett år før den eldste gården). Byggevareforretningen Gustav Lund AS benyttet denne bygningen inntil avviklingen av firmaet begynte i 1990. Da ble den ombygget til dagligvareforretning. I 2023 var det Coop Extra (se nedenfor) som holdt til her.
I 1993 ble et toetasjes tilbygg reist mot elven.

Mer om Coop Extra
Coop Extra er en kolonialforretning i "den nyeste Lundgården", Leif Tronstads plass 7. Butikken ble etablert i 1987 som Rimi Sandvika. Den startet sin virksomhet i den eldste Lundgården i Leif Tronstads plass 6, i forbindelse med Hagen-gruppens overtakelse av Spar 800-kjeden. Forretningslokalet, som opprinnelig ble tatt i bruk av kjøtt- og pølsemakerbedriften O.K. Ringstad i 1968, var sannsynligvis landets eneste med skrånende gulv. Kundene måtte holde fast i handlevognene for at disse ikke skulle trille nedover i lokalet.
Rimi overtok større og mer hensiktsmessige lokaler i "den nyeste Lundgården" i Leif Tronstads plass 7 i 1990, i forbindelse med etableringen av den nye bussterminalen.

Da Coop NKL kjøpte ICA Norge med kjeden Rimi, ble denne butikken omprofilert til Coop Extra.

Det tidligere Rimi-lokalet i Leif Tronstads plass 6 hadde senere flere eiere. Nå (2022) eier Sang Hoang i Hoang Asia Mat butikken.


Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Mer om firmaet Gustav Lund
Som nevnt ovenfor var firmaet Gustav Lund et byggevarefirma, først etablert som personlig firma, trolig i 1915. Aksjeselskap Gustav Lund AS ble stiftet i 1919; Gustav Lund var majoritetseier med 45 % av aksjene.

Gustav Lund gikk personlig konkurs i 1921, og andre overtok hans aksjer. I 1939 overtok Lorentz Alexander Lund og Brynild Brynildsen hver sin halvpart av selskapet. Frem til overtakelsen var
S. G. Melbye disponent, men med de nye eierne kom Gunnar Trulsen inn som ny disponent i 1939. Han hadde jobben frem til 1960, da Egil Normann Strømme overtok. I 1966 ble eiendomsselskapet Gustav Lund Gården AS etablert. Selskapene Gustav Lund AS og Gustav Lund Gården AS var eid med en halvpart hver av L. A. Lund AS i Oslo og B. Brynildsen & Sønner AS i Moss.

Eiendomsselskapet oppførte næringsbygg på Leif Tronstads plass. Se ovenfor. I 1979 ble Gustav Lund AS heleid av L. A. Lund AS, og i 1992 fulgte eiendomsselskapet etter. I 1989 overtok Karl P. Buck som disponent. I 1991 ble byggevarebutikken avviklet, og eiendommene ved Leif Tronstads plass ble solgt i 1997. Selskapet Gustav Lund AS ble i 2003 fusjonert inn i Lund Gruppen AS.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

  

Nederst i bildet ser vi de to Lundgårdene 1973. "Den eldste Lundgården" ligger til høyre og "den nyeste Lundgården" til venstre. Vi ser busstasjonen som senere ble flyttet opp mot jernbanen, mot venstre på bildet, til den andre siden av "den eldste Lundgården". Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så "den eldste Lundgården" ut i 2019. Omtrent her lå det aller første huset Gustav Lund bygget, det huset vi ser på det nederste bildet. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning

Lundgårdene og Gustav Lund

De mørke lave husene til høyre i bildet er de eldste husene til Gustav Lund. Vi ser Rønne elv i forgrunnen. Sett fra nord. Bildet er fra1944. Kilde: Prospektkort
De to Lundgårdene 1970. Sett fra vest. Fasaden på "den eldste Lundgården", som vi ser til høyre, ble senere endret. Se bildene ovenfor. Kilde: Bærum bibliotek
De eldste husene til Gustav Lund 1910. Sett fra sydvest. Bakenfor ser vi Engervannet.
Kilde: Bærum bibliotek
Slik så området ved Lundgårdene ut i 2019. Sett fra vest, fra Løkke. Bygningen på det øverste bildet, "Den gamle Lundgården", ser vi litt av mellom de to bygningene i forgrunnen som er bygget senere. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Bildet viser "den nyeste Lundgården" som ligger lengst nordøst, der Coop Extra (se tekst nedenfor) holder til i dag. Bildet er tatt i 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle Lundgården under rivning 1966. Firmaet benyttet senere bygningen bak til høyre, der Coop Extra ligger i dag (2024). Kilde: Bærum bibliotek