Tilbake til startsiden

Tronstad-monumentet ved Leif Tronstads plass er reist til minne om forskeren og motstandsmannen Leif Tronstad, som vokste opp på Juliehøi. Se nestnederste bilde.

Monumentet er laget av billedhuggeren Fritz Røed, og ble avduket av kong Olav 8. mai 1973, etter at Sandvika Rotary Klubb hadde tatt initiativet og samlet inn penger til monumentet.

Monumentet er hugget i granitt fra Idd ved Halden.

Juliehøi har også vært spisested.


Mer om Leif Tronstad
Lei Tronstad (1903−1945) tok doktorgraden i kjemi og arbeidet som dosent ved NTH (Norges tekniske høyskole, senere Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU). I 1936 ble han utnevnt til professor i teknisk-uorganisk kjemi. Han var da en av landets yngste professorer. I 1933 hadde Tronstad kontaktet Norsk Hydro med henblikk på å utvikle tungtvannsproduksjon ved Hydros anlegg på Vemork. Han var sentral i oppbyggingen av anlegget, og han var i den forbindelse engasjert av Hydro som vitenskapelig konsulent.

Under andre verdenskrig (1940−1945) ble Tronstad en markant skikkelse i motstandskampen. Han drev etterretningsarbeid før han måtte flykte til Storbritannia, hvor han arbeidet for Forsvarets Overkommando, blant annet med planlegging av sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork.

I 1944 arbeidet Tronstad med hjemmefrontens sikring av industri og infrastruktur i Norge, mot mulige tyske ødeleggelser etter mønster av de som allerede var iverksatt i Finnmark.
4. oktober 1944 hoppet han, sammen med soldater fra Kompani Linge, ut i fallskjerm over Hardangervidda for å lede Operasjon Sunshine i Telemark. Hensikten med operasjonen var å forhindre at industrien i området skulle bli ødelagt av tyskerne.
11. mars 1945 hadde gruppen tatt lensmannen, Torgeir Lognvik, til fange da de fryktet at gruppen kunne ha blitt avslørt. Under avhør av lensmannen i en hytte på Syrebekkstølen kom broren til lensmannen, Johans, og skjøt lensmannen fri. Både Tronstad og Gunnar Syverstad ble drept i oppgjøret. Broren til lensmannen hadde funnet frem ved å følge sporene til hytta, og da han kom frem var det ikke vakthold der. Motstandsmannen Jon Landsverk og Einar Skinnarland gjemte likene i et vann like ved, men de ble funnet av tyskerne og ble fotografert og brent dagen etter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Tronstad-monumentet)

Lokalhistoriewiki (Om Leif Tronstad)

Wikipedia

Store norske leksikon

 

 

 

 

  

Tronstad-monumentet, Leif Tronstads plass og Leif Tronstad

Vi ser Løkke til venstre og Randersgården til høyre. Villaen Juliehøi, der Leif Tronstad vokste opp, ser vi midt i bildet, til venstre for Randersgården.
Kilde: Prospektkort
Tronstad-monumentet ved Leif Tronstads plass 2019.
Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Tronstad-monumentet 1977. Vi ser en av Lundgårdene bak. Kilde: Bærum bibliotek
Leif Tronstads plass. Til venstre ser vi "Brakka" i Engervannsveien med Narvesen, frisør og utsalg for Brekkes bakeri. Brekkes bakeri har også hatt utsalg i Gråstua. Brekkes Bakeri lå ved Engervannet der Riis Bilglass ligger i dag (2021), og der det skal finnes rester av bakerovnen. Til høyre i bildet ser vi en del av en av Lundgårdene.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

Monumentet symboliserer på den ene siden (se øverste bilde) elvevann som bruser over blanke berg, mens en kjedereaksjon (som for eksempel skjer i en atombombe) på motsatt side (se bildet til høyre) er til minne om vitenskapsmannen (kjemikeren) Tronstad.