Tilbake til startsiden

Leif Larsens vei het Brynsveien inntil 1983, men var lokalt kjent som Håndverkergata. Den går fra Løkke til Skytterdalen. Her lå det flere kombinerte bolig-, forretnings- og håndverkergårder i tre og mur. Husene vi ser i dag, har bevart mye av sitt opprinnelige preg.

Ovenfor er husene i nr 5, 7, 9 og 15 beskrevet.
Leif Larsens vei 28 har egen omtale. Her bodde det en fisker. Uthuset var utvidet mot veien, og der hadde fiskerens kone fiskeutsalg.

Litt om opprinnelsen til dette området
Flere arbeidsfolk slo seg ned på Løkkesiden (nordsiden) av jernbanen. De fikk ett dekar (mål) tomt og båtfeste i elven. Deres sveitserstilhus var mindre og med enklere utforming enn en del andre sveitserstilhus i Sandvikaområdet. I Leif Larsens vei har ombyggete hus beholdt sveitserstilselementer som for eksempel store takoverheng og vindustyper. Her er det også et tidlig 1900-talls murhus med tydelige sveitserstilstrekk (nummer 7B).

Leif Andreas Larsen (1898−1978), som veien er oppkalt etter, var en telekommunikasjonsmann og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Bærum fra 1946 til 1951 og telegrafdirektør fra 1962 til 1968.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Wikipedia

Kolstad, Harald. (2010). Johnsens fiskebutikk. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

 

 

 

  

Leif Larsens vei 5B. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 5A (Villa Solbakken). Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Det var en skomaker som var byggherre for nr. 5. Tomten ble utskilt i 1891. På midten av 1900-tallet bodde det en fisker med storfamilie på fire generasjoner der. Foto: Knut Erik Skarning

Husene i Leif Larsens vei

Vi ser Leif Larsens vei 7A til høyre og 7B til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. I 7A var det fra omkring år1900 bolig og melkebutikk, senere ble det skomakerverksted. Thorvald Kristiansen, far til skomaker Ingolf Kristiansen, var skomaker og hadde på slutten av 1920-tallet startet sitt eget verksted under navnet Skomaker Thorvald Kristiansen. Det første verkstedet lå i et bryggerhus ved Åmodtgården, men i 1937/1938 ble det flyttet til Brynsveien 7, nå Leif Larsens vei 7A. I nr. 7B, som er fra 1910, var det to butikker. Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 9. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 15. Her bodde tidligere en fisker. Bildet er tatt i 2019. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 7B og litt av 7A. Legg merke til skomaker-skiltet. Bildet er tatt i 1980.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

I Leif Larsens vei 9 drev Bjarne Halvorsen Sandvika begravelsesbyrå fra 1924 til 1983. På bildene ser vi to av bilene han benyttet, to Chevroleter. I huset bodde også Bjarne Halvorsen og familien hans.
Bildene er brukt med tillatelse av Bjarnes sønn Aage Halvorsen.