Tilbake til startsiden

Tidligere fantes det flere stasjoner (stoppesteder) på Drammensbanen enn det gjør i dag. Myra, Strand og Ramstad ble alle åpnet i 1931 og nedlagt i 1973.

Jong stoppested åpnet 31. mai 1959 og ble nedlagt 23. mai 1993. Det lå mellom
Sandvika stasjon
og Slependen stasjon.

Til forskjell fra en stasjon har et stoppested ikke sidespor og heller ikke stillverk for varsling av tog mellom stasjoner.

Drammensbanen åpnet som en smalsporet jernbane i 1872. Jongområdet ble først betjent av Sandvika stasjon og fra 1873 også av Slependen stasjon. Behovet for en egen stasjon som betjente Jongområdet ble fremmet på begynnelsen av 1930-tallet av lederen for Fru Hjorths Pleie- og arbeidshjem (Emma Hjorths hjem). På hjemmet var det 300 pasienter og 60 ansatte. Beboerforeningen for Jongåsen var også med på å fremme krav om egen stasjon.
Ønske om satsing på jernbane med stasjoner som lå nær brukerne sto mot ønske om fri konkurranse i transportsektoren. Det var bussruter som fryktet nedleggelse hvis det ble for lett å ta toget. Dessuten mente NSB at en ny stasjon ville øke reisetiden for togene, og at det ville være vanskelig å passe inn et nytt stoppested i rutetabellene. Planene ble skrinlagt.

Planene om egen stasjon ble tatt frem igjen på 1950-tallet. Denne gangen ble de realisert.

Navnsettingen forårsaket en opphetet diskusjon der beboerforeningen ønsket at stoppestedet skulle hete Jongsbru, mens NSB mente at det skulle hete Jong. Avgjørelsen falt på sistnevnte.

I 1988 foreslo NSB å slå sammen den gamle Slependen stasjon og stoppestedet Jong. De ønsket å bygge en ny Slependen stasjon mellom de to. Begge hadde behov for modernisering. Blant annet var de begge 50 meter kortere enn normen for plattformer, og begge var plassert i kurver som hindret oversikt. Sammenslåingen ville også gjøre kjøretiden kortere. Den nye stasjonen (stoppestedet) ble åpnet i 1993, og Jong stoppested ble lagt ned.


Se egen omtale av Drammenbanen.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

kart.gulesider.no

Wikipedia

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Oversiktsbilde som viser hvor Jong stoppested lå. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Jong stoppested

Slik så det ut i 1969 da Jong stoppested var i bruk. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Jong stoppested lå her
Jong stoppested ligger her
Jongsbruveien
Slik så det ut i 2021 der Jong stoppested lå. Sett fra nord, fra broen.
Foto: Knut Erik Skarning