Tilbake til startsiden


Rester etter et kalkbrudd er lett å se syd for Østre Jong. Her er det en ganske stor grop i terrenget. I dette området har det også ligget en kalkovn. Restene etter denne er vanskeligere å finne.

Se også: Generelt om kalkbrenning

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

 

Kalkovnen lå et sted midt i dette bildet. Sett fra sydvest. Vi ser Slependveien til høyre. Kalkbruddet på øverste bilde ligger til venstre for dette bildet. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Kalkbruddet rett syd for Østre Jong. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Jong kalkovn og kalkbrudd