Tilbake til startsiden


Hulveien vi ser på bildet ovenfor er en gammel vei som går nedover mot sydøst fra Østre Jong.

En hulvei er et tråkk der det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.


Kilde:

Bærumkart

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Hulveien 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Hulvei ved Østre Jong