Tilbake til startsiden

En tykknakket øks av flint fra steinalderen (ca. 10000 fvt.–1800 fvt.) ble funnet på villatomten Solhaugveien 30. Tomten har opprinnelig tilhørt Jong. Funnet ble gjort ca. 30 meter nord for huset og kom for dagen under arbeid med bulldoser i forbindelse med anlegg av en ny vei.
Øksen lå like under torvlaget.
Øksen er en gave fra finneren Harald Pettersen, Slependen.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for øksØksen som ble funnet.
Kilde: Unimusportalen