Tilbake til startsiden

Adressen er Kadettangen 18. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 4)

i 2009 åpnet Artista Café og Galleri i et nyoppusset gult hus, også kalt Lotushuset, på Kadettangen. Her hadde tidligere veivesenet hatt sine kontorer.

De som sto bak bedriften var Aud Egedal og hennes tre døtre Sidsel Egedal, Hege de Groot og Eva Noer. De vant en konkurranse om hva huset skulle brukes til.

Ved innvielsen var det utstilling med verker av Lisa Wulff og Laila S. Thoresen. Sidsel Egedal og døtrene planla å invitere nye kunstnere hver måned.

Cafeen har vært godt besøkt av blant annet båtfolk, badegjester og pensjonister som har ønsket å spise, men salget av kunst har ikke alltid vært like stort.

Torsdag 10. februar 2022 vedtok hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i kommunen å etablere en prøveordning med ungdomshus der kaféen Artista lå. Ungdommen har lenge savnet et sted å være i Sandvika, og nå fikk de endelig en møteplass. Tilbudet på kveldstid blir utviklet på ungdommens premisser med sosiale arrangementer, aktiviteter og spilltilbud. Samtidig var det fortsatt kafétilbud på dagtid for alle i Sandvika.
Mange hadde innvendinger til at Cafeen ikke lenger skulle være spisested "på heltid".

Fra 1. april 2022 overtok Høl i CV-en driften av kaféen. Høl i CV-en er et tilbud til mennesker i Bærum med rusproblemer og psykiske lidelser. Gjennom mange år med utfordringer har de fått store "hull i cv-en" og vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange av deltagerne har tatt en master med baristakurs, og de kan lage kaffedrikker av høy kvalitet. De planlegger å servere ulike typer kaffe og både kalde og varme retter. Matrettene vil bli utarbeidet i samarbeid med kokken ved Binna Kafé (Bjørnegård aktivitetshus).

Utenfor huset skal det etableres en frivegg for gatekunst i tråd med gatekunstplanen kommunen har vedtatt.


Kilder:

Sandvikaby.no

Budstikka 27. juni 2009

Budstikka 25. juni 2009

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Foran til venstre ser vi Artista Café og Galleri. Bildet er tatt i april 2022. Sett fra vest.
Kilde: Google Maps

Høl i CV-en, Artista Café og Galleri

 

 

 

 

 

Høl i CV-en, tidligere Artista Café og Galleri. Sett fra syd.
Høl i CV-en har også en foodtruck (matvogn), som kan tilby baristakaffe og enkel servering.
Bildet er tatt i juni 2022.
Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden