Tilbake til startsiden


Rett ved Rådhuset, foran restauranten Caspar, ligger Arnold Haukelandspunkt som ble satt opp i 2007. Herfra kan man se Arnold Haukelands plass foran Kulturhuset, fontenen Elementene (1964) i rådhusets borggård, Friheten (rytterstatuen) nord for Rådhuset, Solskulptur (1970) ved Høvikodden og bevegelsesskulpturen Røde diagonaler (1973) foran Tinghuset.

Her kan man se Arnold Haukelands utvikling som kunstner fra den figurative rytterstatuen Friheten, som var hans første offisielle oppdrag, til fontenen Elementene, som var det første eksempelet på abstrakt skulptur i offentlig utsmykning i Norge. Elementene skal vise tre personer som sammen løfter opp et løkkeformet sentrum som sprenges av vannet. Det skal uttrykke liv, fødsel og forvandling. I Røde diagonaler er han inspirert av kinetikk − bevegelig kunst. Solskulptur på Høvikodden er inspirert av minimalisme som var en ny trend i 1960-tallets skulptur. Solskulptur skal gi en forestilling om kunstløpersken Sonja Henies utrolige karriere. Opprinelig roterte skulpturen − som symbol på hennes piruetter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune: Oppdag Sandvika

Tangen, Ragnhild. (2023). Stålmannen Arnold Haukelans. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 64. Kan lånes på bibliotekene i Bærum

 

 

 

 

 

  

Arnold Haukelandspunkt 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Arnold Haukelandspunkt

Vi ser Arnold Haukelands plass ved Kulturhuset til venstre på bildet ovenfor, fontenen Elementene (kilde: Bærum bibliotek) og bysten av rådman Halrast til høyre. Vi ser Friheten (rytterstatuen) nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning

Bysten av rådmann Halmrast står inne i Rådhuset, og er ikke tilgjengelig for allmenheten.

Vi ser Solskulptur til høyre og Røde diagonaler nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning