Bunker ved Holtet

 

Se også detaljkart

Den 14. februar 2022, under gravearbeidene i forbindelse med utvidelsen av E18 ved Holtet, støtte en gravemaskin på en betongkonstruksjon som lå 34 meter under bakken.
Kjell-Ole Haune gjorde et stort arbeid for å finne opplysninger om denne bunkeren. Dette er tatt med i Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum (Bærum kommune) og er kilde for teksten nedenfor.

Haune skriver at bunkeren med stor sikkerhet ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945), trolig i 1942. Det er mye som tyder på at bunkeren var en dekningsbunker for det personell som bodde i forlegningen man kan se på foto fra samme område i 1954. Kapasiteten for bunkeren anslås til 40-45 mann.
Beliggenheten, nær flyplass, bilvei og jernbane, viser at dette er et viktig militært område.

Bunkeren besto av flere deler. Inngangspartiet med dekningsmur var i armert betong. Tykkelsen på dekingsmuren var ca. 25 cm. Gangen innover var laget med ferdigstøpte sirkulære betongelementer. Hvert element var ca. en meter langt. Gangen var satt sammen av 10 slike elementer, som gir gangen en totallengde på ca. 10 meter. Den innerste delen av bunkeren hadde en døråpning og en tilstøtende krypgang, alt av betong.

Karl Kristian Spydevold (født i 1949) vokste opp på Stabekk i etterkrigsårene. Han kunne fortelle at han i sin ungdom hadde funnet bunkeren og lekte i denne. Bunkeren hadde på den tiden et tregulv bestående av lemmer og benker langs begge sider. Han fortalte videre at bunkerinngangen lå nedsenket i terrenget, men inngangen var åpen. I etterkrigstiden, antagelig i forbindelse med utvidelsen av Drammensveien, har det blitt kjørt på masser. I 2022, da bunkeren ble gjenfunnet, lå den ca. 34 meter under bakkenivå.

Etter at Haune leverte sin rapport til Statens Veivesen (SSV) og Bærum Kommune, utarbeidet SVV sin egen rapport med bistand av Asplan Viak. Det ble besluttet at bunkeren ikke kunne bevares, verken hel eller oppdelt. I mars 2022 ble bunkeren revet og fjernet i sin helhet. Den måtte vike for de grunnarbeidene som var en nødvendig del av utvidelsen av E18 ved Holtet.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 


Holtekilen Folkehøyskole (senere Oslofjorden Folkehøyskole) 2018. Sett fra sydvest. Omtrent her lå tidligere låven på Holtet. Foto: Knut Erik Skarning
Tegning med bilder laget av Kjell-Ole Haune.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Bunkeren slik den så ut da det var befaring 16. februar 2022
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Slik kan bunkeren ha sett ut innvendig da den var i bruk.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Inngang (rast)
Gang av sirkulære betongelementer
Rom laget i betong
Bunkeren på et senere tidspunkt under utgravningen. Vi ser inngangspartiet til venstre. Kilde: Statens Veivesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden