Strand restaurant og området omkring. Teenageklubben

 

Se også detaljkart

Adressen er Strandalleen 48. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 286)

Advokat Henrik Homan kjøpte gården Store Stabekk i 1874 og solgte, samme dag som han kjøpte den, det meste av gården til gartner Peter Lorange. Homan beholdt imidlertid husmannsplassen Strandbakken, som skal ha ligget nordøst for restauranten vi ser i dag, og eiendommen som ble til AS Strand. Henrik Homan startet for øvrig, sammen med sin bror, utbyggingen av Homansbyen i Oslo. 

Homan bygget seg en sommerbolig på Strand. Denne ble på begynnelsen av 1920-tallet ombygget av hans sønnesønn, og eiendommen ble leid ut til ingeniør Martin Olsen Schøyen, innehaveren av Schøyens Bilcentraler. Bygningen ble til slutt til den restauranten vi ser i dag.

I 1922, under Forbudstiden (1916–1927) da det var forbudt å omsette brennevin i Norge, ble det avslørt at badehuset på eiendommen ble brukt som lager for sprit som var levert av smuglerbåter på fjorden. Strand lå forholdsvis isolert til, men en dag hadde noen gutter observert mistenkelig mye biltrafikk ned mot husene, og de hadde funnet en masse kanner i båthuset. Da politiet slo til, ble det funnet 2730 ti-liters kanner med sprit, 113 kasser brennevin og portvin, 12 888 sigaretter, tre halve kasser sigarer og tre revolvere. Det kom frem at Martin Olsen Schøyen (se ovenfor) trolig kjente til det som foregikk, men han ble ikke dømt.
Smuglerne på denne tiden var utspekulerte. Smuglervarene ble flyttet fra biler over i båter som kjørte innover fjorden. Disse båtene var raskere enn båtene til tollerne, og tollerne fant aldri båtene igjen. Båtene ble nemlig senket på bunnene av fjorden etter at motorene var fjernet. Senere ble båtene hevet, motorene ble montert og alt var klart for nye oppdrag.

Bærum kommunestyre (herredsstyre) vedtok enstemmig å kjøpe eiendommen Strand i 1923. Det er vanskelig å si om dette kjøpet hadde noe med smuglingen å gjøre, men kommunen ønsket uansett å eie stedet for å kunne gi folk lettere adgang til sjøen. Strand ble kjøpt for inntekter av driften av kinoer i Bærum. Strand og kinodriften hadde felles styre frem til 1938.
Hovedbygningen ble nå på- og ombygget, og den fikk en stor terrasse med utsikt mot sjøen.

Samlet areal på eiendommen var på den tiden 56 dekar (mål), med over 200 meter strandlinje. Store deler av eiendommens skogareal opp mot Drammensveien ble fradelt og solgt på
1920-tallet.

Bærum kommune utviklet stedet til Strand restaurant og Strandparken, også kalt Stabekkstranden. Det ble bygget badehus og anlagt småbåthavn langs stranden.
Området ble et populært badested, men på 1930-tallet begynte vannet å bli svært forurenset av kloakk. Folk ville ikke benytte badet lenger, og kommunen etablerte i stedet badestrand på Torvøya. Stupetårn og badehus fra 1920-årene er nå borte.

Parken, Strandparken, har flere skulpturer av Joseph Grimeland. En del nisse- og dyreskulpturer som Homan satte opp er nå borte. Det står igjen en dyrefigur på vaktmesterboligen. Se bilde.
I parken var det et friluftsteater som kunne brukes til forestillinger av ulike slag.
Bautasteinen nær restauranten er omtalt ved bildet ovenfor.

Kommunen eier fortsatt (2022) stedet.

Siden 2010 har restauranten blitt drevet av kokkene Tom Victor Gausdal og Stian Floer sammen med kokkekollektivet Lava Oslo. I forbindelse med åpningen i 2010 ble restauranten pusset opp.

Stedet har hatt fergekai for lokalfergene "Bærum I" og "Bærum II". Dessuten gikk fergen "Torvøya" i rute fra Strand, via Sarbuvollen til Torvøya.


Teenageklubben
Teenageklubben hadde sitt første møte i Festsalen på Stabekk i 1958. Klubben ble startet av en del unge gutter fra Lysaker. Guttene fikk hjelp av pastor Einar Koren og foreldre.
Det ble da også dannet en popgruppe som het The Teenagers. Klubben på Stabekk ble svært populær. Det ble spilt musikk og det ble danset. Etter klubbarrangementene møttes ungdommen på Grotten eller på Inger's Drive-in.
Klubben vokste med rekordfart, og i 1960 (1962?) flyttet den til Strand restaurant. I 1963 fikk den et fast styre og hadde da 800 medlemmer. På det meste var det over 3000 medlemmer. Dette var Norges største ungdomsklubb! Gunnar Gylthe var primus motor.
Det var dansekvelder på tirsdager, the Vanguards spilte, og det var fulle hus. Klubben ble etter hvert også preget av Beatleshysteriet.
Klubben ble avviklet i 1969. Da hadde det blant annet vært hærverk på det nye inventaret til Strand restaurant.
På restauranten åpnet senere Strand Diskoteque klubb.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Mer om Parker og hager: Se Rik på historie. Gå til s. 104.

Kilder:

Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 57

Lokalhistoriewiki (Om Store Stabekk)

Lokalhistoriewiki (Om Strand restaurant)

Wikipedia (Om Strand Restaurant)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Strand Restaurant

SEFRAK-registeret

Fagerstrand vel 1935 - 1985

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Slik så Strand restaurant ut i 2018. Sett fra syd. Til venstre ser vi skulpturen "Mor og barn" som er laget av Joseph Grimeland og som står i parken ved huset.
Foto: Knut Erik Skarning
Dette er scenen som hørte til Strandparken. Her ble det spilt teater. Scenen brukes nå (2018) på 17. mai. Foto: Knut Erik Skarning
Strand restaurant 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser vaktmesterboligen fra slutten av 1800-tallet til høyre. Huset til venstre er en lager- og verkstedbygning fra første del av 1900-tallet. Den hører til Strand Båtforening.
Til høyre ser vi dyrefiguren som står over vinduet på vaktmesterboligen. Foto: Knut Erik Skarning
Strand restaurant 1923. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Bautasteinen av rød granitt nær restauranten kan ha blitt satt opp til Homans 50-årsdag 2. mai 1924. Noen mener den ble satt opp til
60- eller 70-årsdagen hans. Noen mener også den ble satt opp til ære for hans sønnesønn som også het Henrik.
Runeteksten betyr: "Staar til Dovre falder" og (nederst) "Henrik Homan satte stenen".
Man må sette sammen tekst fra alle fire sider av steinen for å få disse setningene. Se tegningen nedenfor.
Bildene er tatt av Knut Erik Skarning i 2018. Tegningen av steinen nedenfor er hentet fra

Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 57

Arkitekt Ivar Næss laget denne tegningen da Bærum kommune skulle bygge om stedet i 1923. Det ble ikke helt slik. Kilde: Bærum bibliotek

Henrik Homan.
Kilde: Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags
skrifter nr. 57
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleri som viser Strand restaurant. Bildet er malt av Alf Olsen.