Tilbake til startsiden


Sabotasjeaksjoner ved Lysaker bro

 

Norge ble angrepet av Tyskland 9. april 1940. Det var da viktig å forsinke tyskernes fremrykning.

14. april ble det gjort forsøk på å sprenge broen ved Lysaker. Det var de tre norske ungdommene Oluf Reed Olsen og brødrene Kåre og Leif Moe fra Ullern som sto for aksjonen. De hadde dynamitt som var stjålet to dager før, og hadde som speidere brukt sprengstoff tidligere. Kvelden 13.april lagde de fire pakker med 7 kilo dynamitt i hver som de fraktet til broen. De fikk tent lunta, kom seg i sikkerhet og hørte smellet fra eksplosjonen.

Sabotasjen var ikke så vellykket som man hadde håpet, og "skaden var ikke total" som Reed-Olsen skrev senere. Men ødeleggelsene kan ha forsinket tyskernes transport av forsterkninger nordover. Tyskerne var i kamp med norske styrker som var på vikende front.

Det er en del uklarheter i forbindelse med denne aksjonen. Det er blant annet uklart om, og hvordan, sabotørene fikk ordre om å utføre aksjonen. Dette er drøftet i Morten Haaves artikkel Lysakeraksjonen. Se referanse nedenfor.


Kilde:

Haave, Morten. (2011). Lysakeraksjonen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 51.