Tilbake til oversiktskart over Bærum Hele Lysakerelven

Hele Lysakerelven

 

 

 

Nedenfor står kart man kan benytte når man skal gå tur langs Lysakerelven.
Det finnes flere foldere og hefter man også kan benytte.

I 2020 kom heftet Lysakerelva, laget av Lysakervassdragets venner.
Det kan bestilles fra Lysakervassdragets venner, Kvernerveien 24, 0383 OSLO.
Telefon: 469 24 125. E-post: kasse@lvv.no

Ellers kan man finne mye stoff på lenkene:
Opplevelser langs Lysakerelva
Fra Fossum til Jar

Det kan også være vel verdt å høre Arild Nyquist synge lysaker'n i juli

For å se lokalhistorie fra Lysakerområdet: Gå til Lysaker
Sagene ved Oset
Barkemaskinhus og vannrenne
Masovnen og Fossum jernverk
Nordre Fossum
Fossum skole
Ankerveien
Kullmiler
Osbakkenplassene
Fossum sag
Barketomta
Voksen mølle
Arbeiderbolig for teglverk
Teglverk
Broene ved Grini
Grini mølle
Grini Kraftstasjon
Nordre Saga
Saga I

Søndre Saga
Saga II
Rød sag
Sag
Kvern
Kalkovn
Mossestua, Melumøra, Melum og Melumbrua
Holte sag
Røa mølle og sag
Ullern mølle og Kongebakken
Sandbonn. Badeplass
Wilse og Wilseparken
Fådpassasjen
Øvre Jar Sag
Møllene ved Jar
Nedre Jar sag
Fåbro. Bro og gård
Middelaldervei. Pilegrimsled
Lysaker nitroglyserinfabrikk
Fåbro spikerfabrikk
Fåbro pudder- og stivelsesfabrikk
Granfoss Næringspark Granfoss brug
Mustad Eiendom
Mustad fabrikker
Jernbanebro
Lysaker sag
Lysaker mølle
Lysaker Kemiske Fabrik
Sabotasjeaksjon mot Lysaker Kemiske Fabrik
Lysaker stasjon
Lysaker gård
Jernbanebro og kjørebro
Sollerud gård
Østlandske fryserier
Lysaker Kullkompani
Lysaker brygge
Finas tankanlegg
Sabotasjeaksjoner mot Lysaker bro
Gjestgiveri
Barn- engen
Sabotasjeaksjon ved Lysaker stasjon
Søndre Fossum
Gårder. Boliger
Næringsvirksomhet
Gamle veier
Fra krigen (1940 - 1945)
Typer av markører
Dagens stein- demning
Kilde for kart: norgeskart.no
Saghuset lå her
Turbinhuset lå her
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Til
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Tilbake til oversiktskart over Bærum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagghaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grinidammen

 

 

 

 

 

Voksen sag