Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), tidligere Holtet gård

 

Se også detaljkart
Tilbake til startsiden

Adressen er Michelets vei 62. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 434)

I 1950 hadde Baptistsamfunnet kjøpt en del av Holtet. Den første tiden holdt Baptistsamfunnet til i den gamle hovedbygningen på Holtet. Senere ble bygningene på Holtet revet, og det kom nye bygninger. Både Holtet Kristelige Ungdomsskole (forløperen for Holtekilen Folkehøyskole) og Baptistenes teologiske seminar holdt til i bygninger på nordsiden av Michelets vei. Seminaret flyttet over i bygningen på sydsiden (sjøsiden) av Michelets vei i 1978.

Baptistenes teologiske seminar ble til Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) i 2008.

Skolen eies og drives i felleskap av Det norske baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av pinsebevegelsen i Norge.

Skolen hadde i 2018 ca. 250 elever på heltid og deltid.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

HLT

 

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) 2018. Sett fra nordvest, fra Michelets vei.
Foto: Knut Erik Skarning