Oslofjorden Folkehøyskole, tidligere Holtekilen Folkehøyskole

 

Se også detaljkart

Adressen er i dag Michelets vei 55. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 488)

Oslofjorden Folkehøyskole, tidligere Holtekilen Folkehøyskole, er en internatskole som ble startet 1958. Den eies av Det Norske Baptistsamfunn. Skolen het først Holtet Kristelige Ungdomsskole, men i 1980 fikk den navnet Holtekilen folkehøgskole. I 2019 endret skolen navn til Oslofjorden Folkehøyskole.

Skolebygningen er tegnet av arkitekt Baard Hjelde.

Forhistorien er slik:
I 1950 hadde Baptistsamfunnet kjøpt en del av Holtet. Den første tiden holdt Baptistsamfunnet til i den gamle hovedbygningen på Holtet. Senere ble de gamle bygningene på Holtet revet og erstattet av nye. Både Holtet Kristelige Ungdomsskole (forløperen for Holtekilen Folkehøyskole) og
Baptistenes teologiske seminar holdt til i bygninger på nordsiden av Michelets vei. Seminaret flyttet over i bygningen på sydsiden (sjøsiden) av Michelets vei i 1978. Folkehøyskolen fikk da bedre plass. Baptistenes teologiske seminar ble til Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) i 2008.

Oslofjorden Folkehøyskole hadde i 2023 følgende linjer og fag (se hjemmesiden): Design klær Oslo, Redning & beredskap Oslo, Kajakk og klatring Oslo, Musikkproduksjon, sosialt arbeid i Oslo, Reiseliv & global forståelse, Vokal og diverse fellesfag og valgfag.


Fredsprisvinneren Martin Luther King jr. besøkte Baptistenes teologiske seminar i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i 1964.

Kilder:

Oslofjorden Folkehøyskole

Lokalhistoriewiki

drammenbaptist.no

 

 

 

 


Holtekilen Folkehøyskole (senere Oslofjorden Folkehøyskole) 2018. Sett fra sydvest. Omtrent her lå tidligere låven på Holtet. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor ser vi internatbygningen 2018. Bygningen ligger mellom skolebygningen (bildet ovenfor) og E18. Den midterste delen av bygningen er en rest etter gartneribygningen på Holtet. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre ser vi gartneribygningen slik den så ut da den var i drift.
Kilde: Budstikka 30. mai 2015

Over: Holtekilen Folkehøyskole 1959.
Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Fredsprisvinner Martin Luther King jr. besøkte Baptistenes teologiske seminar (som da var sammen med folkehøyskolen) i 1964. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden