Bensinstasjonen i Nordraaks vei

Bensinstasjonen lå der Nordraaks vei 53A ligger i dag.

Ved denne bensinstasjonen hadde drosjene sin fyllplass for bensin. Vi ser huset i
Nordraaks vei 49 i bakgrunnen (På siden til Bærum bibliotek står det at det er Nordraaks vei 51 vi ser).


Se også Mer om bensinstasjonene


Kilder:

Bærum bibliotek

Thora Kollenborg. Innlegg på Facebook

 

Bensinstasjonen 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden