Tilbake til startsiden
Lommedalen Trævarefabrikk og mølla
Lommedalen Trævarefabrikk 1930. Løkkafossen bak til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Trevarefabrikken
Lommedalen Trævarefabrikk ble etablert i 1898 og lå på en parsell utskilt fra Bjerke og en parsell utskilt fra Trulsrud. Fabrikken fremstilte dører, vinduer, trapper, kjøreredskaper og kjøkkeninnredninger. 13 personer arbeidet her på et tidspunkt.

I 1922 ble det bygget et kraftverk ved Løkkafossen som ga strøm til virksomheten. Kraftverket kunne utnytte et vannfall på 7,8 meter. Ved fossen finner man nå rester av to gamle Francisturbiner fra 1922 som ga en effekt på 25 kW. Strømmen ble brukt til belysning.
Maskinene i fabrikken ble drevet av remmer som gikk rundt hjul ved turbinen og rundt hjul på maskinene i fabrikken.

Det var Hans Kristensen Tasserud som sammen med Martin Kleven og Kristen Haugen, bygde Lommedalen Trævarefabrikk. Senere overtok Hogne Tasserud, sønnen til Hans. Virksomheten ble avviklet omkring 1970. Da ble fabrikken kjøpt opp av Alf Otto Haug som brukte den til verksted og lager.

Mølla
Mølla lå litt nedenfor fossen. Se detaljkart.

Geir Johansen, som er oppvokst på Nedre Bjerke (Løkka), skriver på et innlegg på Facebook (noe redigert):
I 1846 betalte mølla, ved Peder Henriksen, 96 shilling i fattigskatt, så vi vet at den var i drift det året. Peder Henriksen var gårdbruker på Nedre Bjerke (Løkka).
Mølla ble antagelig revet senere på 1800-tallet, og møllesteinene ble brukt på hjørnestolpene til bryggerhuset (Stolphuset) på Nedre Bjerke (Løkka). Det var 4 slike steiner. Mølla må derfor ha hatt 2 kverner. Alle 4 steinene finnes fremdeles her på gården.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget


Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud

Skiforeningen.no (Odd Saugerud)

 

 

Bygningen på bildet ovenfor er borte. Ved fossen lå det i 2017 bare rester av to gamle turbiner. Her ser vi den største turbinen. Vannet kom inn i turbinen gjennom røret til venstre og fikk hjulene til høyre til å gå rundt. Rundt et av disse hjulene var det antakelig en rem som også gikk rundt andre hjul på maskiner i fabrikken. På turbinen satt et stort tungt svinghjul som sørget for jevn rotasjonshastighet. Turbinene ble også benyttet til strømproduksjon. Foto: Knut Erik Skarning

Slik så det ut på området i 2017. Fossen ligger bak til høyre. Bygningen til høyre er et gammelt lager som hørte til trevarefabrikken. Foto: Knut Erik Skarning
Løkkafossen 2017. Den gamle trevarefabrikken (se bildet nedenfor) sto foran til venstre på bildet. Foto: Knut Erik Skarning