Lillejordet. Kafé, vedhandler og postkontor

Adressen er Lommedalsveien 325 A. (Gårdsnr. 99, Bruksnr. 363)

På Lillejordet har det vært kafé (Lommedalen Kafé), vedhandler og postkontor.

Rett nord for huset bodde en skomaker. Se detaljkart

Mer om postgang og postkontor i Lommedalen.
Postgangen gikk lenge bare langs hovedveien, og post til for eksempel Skollerud og Burud  ble lagt i åpen kasse på Handelsforeningen. Der kunne alle ta en titt mens de ventet på å bli ekspedert. Senere ble postruten utvidet.
Eget brevhus kom først i 1938 i leide lokaler på Lommedalen Kafé (Lillejordet) med Harriet Lillejordet som idealistisk bestyrer.
Under andre verdenskrig (1940−1945) var postgangen meget stor. Alle bestilte brennevinskvoten sin per rekommandert post.
Til slutt ble det eget postkontor ved Lillejordet.
I dag (2022) er det Post i butikk på Rema på Bærums Verk.


Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

 

Lillejordet 2017. Vi ser Lommedalsveien foran huset. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Tilbake til startsiden
Et eldre bilde der Lillejordet er det lille mørke huset med flaggstang foran, rett til høyre for midten av bildet. Til venstre i bildet ser vi Østli Landhandleri og Midtun (telefonsentral). Sett fra syd