Tilbake til startsiden
Sag, høvleri og lager 1954. Sett fra øst. Nede til høyre ser vi tømmer som har kommet med elven. Til venstre, på hitsiden av elven, ser vi saga. Hit ble tømmeret trukket opp ved hjelp av en kjerrat fra elven. Midt i bildet, på vestsiden av elven, ser vi høvleriet. Vi ser Lommedalsveien i bakgrunnen. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Bærums Verk Saga (Bærums Verk Sag og Høvleri) var et stort sagbruk for Bærums Verk, med høvleri og lager. Det lå omtrent der Mølladammen ungdomsskole nå ligger.
I 1963 ble det bygget en ny sag på den siden av eleven kirken ligger nå, mens høvleriet ble liggende til skolen ble bygget i 1995. På det øverste bildet kan det se ut som saga lå på kirkesiden allerede i 1954.

Tømmer ble fløtet på Lomma til sagbruket og så trukket opp til saga med sannsynligvis to kjerrater. Se nest øverste bilde. En kjerrat består av en kjetting som trekker tømmeret langs en bane. Tømmer ble etter hvert også tilkjørt med bil.
Ferdig skårede materialer ble trukket over til høvleriet fra sagbruket på en brokonstruksjon. Se det nederste bildet.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Bærum bibliotek

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Lokalhistorieprosjekt ved Mølladammen skole 2013

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud 

 
Bærums Verk Saga ved Mølladammen
Planker ble trukket fra sagbruket til høvleriet over denne brokonstruksjonen. Man ser denne konstruksjonen til venstre når man går over broen fra Mølladammen skole til kirken. Se også øverste bilde. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning
De støpte elementene med kjettinger, som står litt ovenfor broen, var forankringer for tømmerlensene. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning.
Her lå sannsynligvis en av kjerratene som trakk opp stokker til saga. Foto: Knut Erik Skarning