Tilbake til startsiden

Lokalet

Adressen er Nedre Toppenhaug 50. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 25)

Frk. Harriet, en av baron Wedel Jarlsbergs ugifte døtre, var meget sosialt interessert og tok initiativ til bygging av Lokalet rundt 1915. Huset har vært forsamlingslokale for Bærums Verk. Her holdt mange foreninger møter, og det ble arrangert basarer, fester, kinoforestillinger og mye annet. I 1926 ble det første skirennet arrangert fra Lokalet.

En stor begivenhet var Aksjefesten i Bærums Verk Handelsforening som ble holdt i Lokalet. Etter generalforsamlingen var det dans og servering av punsj. Høydepunktet var utdeling av utbytte til aksjonærene. Det ble også servert Ponds, som var 60% sprit blandet med kokt vann, konjakk og kandissukker.

I det gamle reglementet for Bærums Verk Forsamlingslokale står blant annet følgende:
"Alkoholsterke drikker tillates ikke nytt i lokalet, derimot vel Vørterøl, Landsøl og lignende"
og "Spytting på gulvet er absolutt forbudt". (Forbudet mot alkohol kunne tydeligvis avvikes ...)

Lokalet har hatt besøk av Hauk Aabel, Per Aabel, Lalla Carlsen, Jens Bolling med hunden Bonzo, Stordahl og Engerdal, Wenche Myhre og Alf Prøysen. Videre har det kommet foredragsholdere på besøk, blant andre Trygve Gran som fortalte om sine opplevelser under
første verdenskrig.

Einar Sissener skulle en gang komme for å lese eventyr. Han trodde det skulle være for voksne, men oppdaget da han kom (litt sent) at det var mindreårige barn med foreldre som var publikum. Han la om programmet, men tok med eventyret "Fanden i nøtta". Det fortelles at en del foreldre, som vanligvis var på søndagsskole med barna på Lokalet, kvakk litt til.

Etter at skolebarna på Bærums Verk ble flyttet til Lommedalen skole, gikk barnetoget på 17. mai annethvert år til Lokalet og til Solhaug i Lommedalen.

Det var i en periode også barnehage på Lokalet. Her kunne barna være (gratis) i noen timer om dagen.

Siden 1966 har aktiviteten vært liten. De tradisjonelle aktivitetene ble utkonkurrert av blant annet fjernsynet som kom for fullt, og huset tilfredsstilte ikke hygieniske og branntekniske krav godt nok. Foreninger på Verket forsøkte å få i gang ny aktivitet, og nyinnflyttede i området etablerte en egen forening for bevaring av huset, med støtte fra Riksantikvaren. Praktiske og økonomiske problemer gjorde at ingen planer ble gjennomført.
Galleri Musk leide huset noen år til kunstutstilling, og det har vært atelier for en kunstner.
Til slutt ble huset solgt til private og er i dag bolighus.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

Bærums Verk kalenderen 1991. Lions Club Bærums Verk

Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Lokalet på Bærums Verk − Aktivitetshus. Forprosjekt utarbeidet av Lokalgruppen − november 1984

John H. Olsen. Tidligere funksjonær ved støperiet ved Bærums Verk

 

Lokalet er det øverste huset vi ser på dette bildet fra 1920. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Lokalet 2017. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning