Tilbake til startsiden

Rørgate (vannledning) mellom Småvann og Aurevann og kraftverk
ved nordenden av Aurevann

I Håndbok 20222024 for Kjentmannsmerket står følgende (noe redigert):
Småvann var opprinnelig tre vann før oppdemmingen og het da Småvanna. Småvann og Aurevann er en del av Trehørningsvassdraget som strekker seg fra Trehørningen via Byvann og Småvann til Aurevann. Fra Aurevann heter elva Vesleelva frem til Åmot, hvor Vesleelva løper sammen med Lomma.

Fra 1914 anla Bærums Verk Kraftverk (BVE) fire kraftverk langs Tehørningsvassdraget og Lomma: Kraftverket ved utløpet av Småvannselva (som omtales nedenfor),
kraftverket ved Ørretfallet
, kraftverket ved Bærums Verk og kraftverket ved Spikerbruksfallet.

Den ca. fem meter høye steindemningen i sydenden av Småvann ble bygget i 1920. Herfra ble det anlagt en rørgate oppå bakken til kraftverket i nordenden av Aurevann. (Se bildene ovenfor). Rørgaten ble lagt på betongfundamenter fra Småvann til Aurevann som hadde betydelig lavere vannstand den gangen. Selve rørgaten er borte, men raden av betongfundamenter kan fortsatt sees hele strekningen mellom de to vannene. Legg merke til hvordan fundamentene er plassert i terrenget for å ha fall hele veien ned til Aurevann.
De fire kraftverkene med vannrettigheter og fordelingsnett ble overdratt fra Bærums Verk til Bærum kommune i 1949.

Trehørningsvassdraget til og med Aurevann er drikkevannskilde for ca. 60 % av Bærums befolkning. En overføringstunnel fra Søndre Heggelivann til Trehøyningen gjør at vannene Skotta, Skamrek, Nordre og Søndre Heggelivann også er en del av vannforsyningen fra Aurevann. Demningen ved utløpet av Aurevann, med største høyde på 22 meter, ble bygget ferdig i 1959. Aurevann ble tatt i bruk som kilde til drikkevann i 1960, og i 1963 fikk man det første renseanlegget.

Småvann inngår i Bærum kommunes drikkevannsforsyning, så det er ikke lov å bade her. Småvann er et brukbart fiskevann med en bestand av abbor og ørret. Aurevann betyr ørretvann. Det kan finnes ørret her, men det er hverken lov til å bade, bruke båt eller fiske i vannet. Det er heller ikke lov til å slå leir nærmere enn 100 meter fra vannet.


Se også oversiktsartikkelen Elektrisiteten kommer

Kilder:

Håndbok 20222024 for Kjentmannsmerket

kart.1881.no

 

 

Her gikk rørgata mellom Småvann og Aurevann. Se bildet nedenfor. Kilde: norgeskart.no
Rørgate
Rørgate
Rørgate
Rørgate
Rørgate
Kraftverk.
Ligger i dag under vann
Hit går Aurevann i dag
Over: Flyfoto fra 1959, før Aurevann ble demmet opp.
Her kan vi se rørgata flere steder. Nederst til høyre ser vi kraftverket som nå ligger under vann (forstørret på bildet til høyre).
Kilde: kart.1881.no
Småvann
Betongfundamenter for rørgata ved Småvannsdemningen. Demingen kan skimtes i bakgrunnen. Sett fra syd. Alle bildene nedenfor er tatt av Knut Erik Skarning i 2024.
Betongfundamenter for rørgata der rørgata krysset elven rett syd for Småvannsdemningen.
Betongfundamenter for rørgata mellom Småvann og skogsbilveien. Sett fra syd
Betongfundamenter for rørgata der rørgata krysset elven rett ovenfor broen ved skogsbilveien. Sett fra nordvest
Betongfundamenter for vannledningen på nedsiden (sydsiden) av skogsbilveien.
Disse er lett å se fra veien.
Sett fra nord.
Metallbånd som trolig har gått rundt vannledningen.
Det siste fundamentet man kan se over vann. Rørgata fortsatte videre til kraftverket som nå ligger under vann, omkring 50 meter fra vannkanten vi ser på bildet.
Småvann
Aurevann
Siste synlige betongfundament for rørgata ligger her
Første betongfundament for rørgata ligger her
Rørgata krysset elva her
Rørgata krysset elva her
Rørgata krysset dagens kjørevei her
Restene av kraftverket ligger i dag under vann