Tilbake til startsiden

Hytte der det var våpenlager under krigen. Privat hytte

Adressen er Kampeveien 108A. (Gårdsnr. 105, Bruksnr. 58)

Hytta ligger på en kolle ca. 400 meter nord for Kolleputten. Se detaljkart.

Hyttetomten ble fradelt Åmot i 1936, og hytta har tilhørt Brøtmetfamilien siden 1940.
I grunnboka er navnet på hytta Vepsekollen.

Ifølge Odd Joakim Olsen, beboer i Lommedalen, ble hytta laftet på Blommenholm og Kjørt til Tobonn i 1936. Halstein Trulsrud på Trulsrud kjørte så materialene med hest til hyttetomta.

Hytta er en privat hytte, og eierne ønsker ikke traikk over tomten.

Det fortelles om en gang tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945) bestemte seg for å gjennomføre en stor rassia i skogen innerst i Lommedalen. Store mengder våpen lå da på stuegulvet i hytta til Brøtmetfamilien, opptelt og ordnet i hauger. Milorgkarene i Kollehytta,
400 meter sydvest for denne hytta, ble ikke varslet, men hytta med våpen ble tilfeldigvis ikke oppsøkt første dag av rassiaen. Nå ble også karene i Kollehytta klar over at det foregikk en rassia, og de flyttet på nattestid over ett tonn våpen fra hytta til Brøtmetfamilien til våpenlageret Kjelleren på en berghylle sydøst på Åmotkollene. Det var bare noen få som fikk bære våpnene det siste stykket frem til lageret; det var best at færrest mulig kjente posisjonen. Flyttingen var en slitsom og vanskelig jobb å utføre i mørket, men da tyskerne fortsatte rassiaen, var hytta til Brøtmetfamilien tom.


Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig.
Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando). Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Odd Joakim Olsen. Beboer i Lommedalen

Svein Erik Aamodt på Åmot

Grunnboka

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

Store Norske Leksikon

Budstikka 16. oktober 1992

Se også detaljkart
Hytta sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så hytta ut i 2023. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning