Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Kirkebyveien 124. (Gårdsnr. 109, Bruksnr. 6)

Hagan (Hagen) var en husmannsplass under Nedre Vensås (søndre). Plassen ble trolig ryddet og husene bygget omkring 1850 i havnehagen til Nedre Vensås.

I 1865 hadde plassen 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/16 tønne hvete, 1/8 tønne bygg,
1/4 tønne havre, og de satte 1 tønne poteter.

Jørgen Hagen og Ester Føll var eiere i 1939. Småbruket ble senere delt, og flere i familien bygget boliger. I 2023 bodde barnebarnet til Jørgen og Ester på Hagan.

For mange år siden lå det en skytebane syd for Hagan.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Sefrakregisteret

Barnebarnet til Jørgen Hagen og Ester Føll

Hagan (Hagen)
Hagan omkring 2020. Huset til venstre (1) er et bolighus fra midten av 1800-tallet. Huset til høyre (2) er fra andre halvdel av 1800-tallet og var opprinnelig en driftsbygning. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
1
2