Tilbake til startsiden

Milestenplassen og Milestenen

 

 

 

 

 

Adressen til Milestenshuset er i dag Gamle Drammensvei 160C. (Gårdsnr. 9, Bruksnr. 44)

Milestenplassen, med Milestenhuset, lå ved den Drammenske Kongevei og hadde navn etter milestenen som står her. Deler av den gamle stua er bygget inn i den villaen vi ser i dag.
Milestenplassen var en husmannsplass uten jord under Blommenholm og er omtalt i husmannsmantall i 1771.

Milestenplassen lå like ved den Drammenske Kongevei, en gammel landmil fra Stortorvet i Kristiania. En landmil var ca. 11,295 km. Den gamle milestenen står fortsatt. Den er flyttet inn fra veikanten og står innenfor porten. Milestenen er et av Asker og Bærum historielags faddersteder i Bærum.

Omkring år 1800 var Milestenplassen vertshus og hvilested.

Etter at nye Drammensveien ble lagt lengre ned mot fjorden, og jernbanen ble bygget over jordene til gården i 1872, ble ferdselen forbi plassen redusert. Milestenhuset ble solgt i 1915 og ombygget til et vanlig bolighus.

Milestenen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel

Lokalhistoriewiki (Om Blommenholm)

Lokalhistoriewiki (Om Milesten)

Bærum bibliotek

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Store norske leksikon

  

Se også Detaljkart
Milestenen 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Milestenhuset 1986. Kilde: Bærum bibliotek
Milestenhuset på Milestenplassen 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Milestenen og Milestenshuset 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning