Tilbake til startsiden

Den gamle Murenveien

 

Rett øst for Saghytta, der Ankerveien svinger, ser vi faret etter den gamle Murenveien. Den ligger 30−40 meter øst for den nåværende Murenveien.


Kilde:

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

  

Se også Detaljkart
Vi ser her Ankerveien midt i bildet. Veien helt til venstre er Murenveien (den nye). Der Ankerveien gjør en sving mot høyre (til høyre i bildet), går et gjengrodd veifar opp til venstre. Det er sannsynligvis den gamle Murenveien. Vi ser Saghytta til høyre. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning