Tilbake til startsiden

Kalkovn og kalkbrudd ved Hosle skole

 

Vest for Hosle skole lå det en kalkovn og tre kalkbrudd som hørte til Søndre Hosle. Det er vanskelig å se rester av kalkovnen i dag.


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

Kartet viser omtrent hvor kalkovnen lå. Vi ser også hvor den gamle kirkeveien gikk. Kilde: Bærumskart
I dette området lå en kalkovn og tre kalkbrudd
Den gamle kirkeveien
Slik ser det ut i dag der kalkovnen og kalkbruddene lå. Bildet er tatt i 2019. Den gamle kirkeveien gikk til høyre i bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Hosle skole