Tilbake til startsiden

Rydningsrøyser og gravrøyser ved Holen

 

Vest og nord for restene etter plassen Holen ligger mange rydningsrøyser, hustufter og et steingjerde. Røysene kan være mellom 500 og 1500 år gamle. Noen av røysene kan være gravrøyser. Gårdsbruket som lå her, og som man også skal kunne se hustufter etter, ble trolig forlatt under Svartedauden.

Det er gjort omfattende registreringer av området, og man kan lese en oppsummering på Kulturminnesøk.

Kilder:

kulturminnesok

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red.). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

  

Ovenfor: Oversiktsbilde over det vestligste området med røyser 2019. Sett fra øst.

Til venstre: Steinrøysa (steingjerdet) lengst til venstre på øverste bilde.

Nedenfor: To av de øverste røysene på øverste bilde.

Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart

Kart over området med røyser. De brune trekantene er i hovedsak røyser. To trekanter er gamle veifar som nå er vanskelige å se. Kilde: Kulturminnesøk

Veifar
Veifar
Røyser
Røyser
Røyser
En av røysene nord i feltet. Foto: Knut Erik Skarning
Plakaten med informasjon om Holen står her