Tilbake til startsiden

Bakken

 

Husmannsplassen Bakken lå vest for Sæterbekken og hørte til Øverland. Se detaljkart.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

Det mangler opplysninger om hvem som bodde her og når plassen ble nedlagt.

Plassen har gitt navn til Bakkebroen.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

På dette stedet skal Bakken ha ligget ifølge Bærumskart. Her ligger en steinansamling som kan være en rydningsrøys eller rester fra en bygning. På området omkring er det lite stein. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart