Tilbake til startsiden

Myrvang, kiosken ved Myrvang og Myrvangsbroen

Myrvang var et arbeiderbruk som lå rett nedenfor der bussholdeplassen Øygardsveien ligger (2018). Bruket har gitt navn til Myrvangveien.

I 1903 var det hovslager og smed Andreas Hansen som eide stedet. Han drev også Myrvang kiosk (se nedenfor). Oscar Furu, oldefar til smeden Jonas Langås Furu i Furu smie, gikk i lære hos Andreas Hansen.

Ved Myrvang, ca. 10 meter nedenfor bussholdeplassen, lå en kiosk. Denne var spesielt populær den gangen det var vanlig å ake nedover alle bakkene fra Stein om vinteren. Kiosken var en naturlig endestasjon for aketuren.

Ved Myrvang rant det tidligere en bekk. Over denne gikk Myrvangsbroen. Rekkverket til broen er blitt bevart hos smeden Arve Furu i Furu smie. Rekkverket er støpt på Bærums Verk.


Kilder:

Arve Furu i Furu smie

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658 

 

Se også detaljkart
Her ser vi nedover Gamle Ringeriksvei fra Furu Smie 2018. Ca. 10 meter nedenfor bussholdeplassen Øygardsveien (midt i bildet) lå en kiosk. Nedenfor denne lå plassen Myrvang. Her gikk også en liten bekk med bro over. Foto: Knut Erik Skarning