Dalbo landhandleri, postkontor og videosenter

Se også detaljkart

Adressen er Kirkeveien 97. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 152)

Dalbo landhandleri var en dagligvareforretning, etablert av Emil Johansen i 1922 og overtatt av Didrik Sveen i 1924. I forretningen solgte de kolonialvarer, mel, fetevarer (blant annet smør, fløte og flesk), kjøtt, fisk, melk, brødvarer, glass, stentøy og malevarer.

I bygningen var det også legekontor. To ganger i uka var legen til stede, og venterommet var stua til familien Sveen.

Fra 1929 lå Haslum poståpneri i bygningen. Tidligere var det poståpneri på Haslum stasjon. Dette var det første poståpneriet på Haslum, og det var svært etterlengtet.

Osvald Bentsen kjøpte huset i 1947. Han leide ut (solgte?) førsteetasjen til kjøpmann Egil Moe og kona Anna, som drev landhandleriet sammen fra 1953 til 1974. De hadde også en egen manuell "Tiger" (Esso) bensinpumpe utenfor huset.
I denne tiden var Dalbo rene velferdssentralen. Det var stoler så kundene kunne sette seg for en hvil og en prat, de kunne få låne telefon, og de kunne få hjelp til mye annet.
Anna var med i menighetspleien, og hun satte sitt preg på forretningen. Hun samlet inn tøy, vasket og reparerte, og delte ut til de som trengte det.
Osvald Bentsen var far til gründeren Snorre Bentsen som bygget opp parkeringsselskapet Europark.

Sønnen Håkon Moe overtok huset og landhandleriet da Egil døde.
Landhandleriet be nedlagt i 1974.

I 1976 flyttet Haslum postkontor inn i de gamle lokalene til landhandleriet og var her til 1984.
Fra 1984 til 2001 lå postkontoret i Coop Ekstra-bygningen i Kirkeveien 93.

Hakon Moe solgte huset til Bærum Videosenter, som flyttet inn i 1985. Forretningen het da Mix Bærum Videosenter. Samtidig med overgangen til kjeden Mix, fikk det gamle landhandleriet et større tilbygg på østsiden mot Østenåsveien, en mindre renovering av fasaden, og inngangen til forretningen ble flyttet til tilbygget.

Videosenteret gikk konkurs i 2018. Posttjenester sammen med Tipping og godterisalg ga en del inntekter, men ikke nok til å opprettholde driften. "Post i butikk" lå i videosenteret fra 2001 til 2018. Fra 2013 var navnet på bedriften "Godteland" Bærum Videosenter på Haslum.
Senere har Bad & Interiørbutikk, Plantehuset AS og Haslum Florist holdt til i huset.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Larsen, Morten. Asker og Bærum i gamle og nye bilder. Aschehoug forlag

Bøhler, Kristin. Haslum − dengang og nå: Under samme himmel. Haslum Menighetsråd

Budstikka 11.01.2018

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Google Maps

Dalbo landhandleri omkring
Tilbake til startsiden
1925. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Slik så det ut i 2023 der Dalbo landhandleri lå.
Sett fra sydvest
Til høyre:
Sett fra syd

Foto: Knut Erik Skarning
I 2010 var det videosenter og "Post i butikk" i bygningen. Sett fra vest.
Kilde: Google Maps