Tilbake til startsiden

Voll-ila

 

Se også detaljkart

Voll-ila var en sikker vannkilde som lå nord for husmannsplassen Bjerke, ved siden av den gamle Bispeveien (Pilegrimsleden). Ila var vanningssted for hester. Ilaveien har navn etter vannkilden.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Bærumskart lå Voll-ila omtrent midt i bildet, der fotgjengerovergangen ender ved trærne. Nordveien går opp mot høyre fra Bjerkelundveien foran i bildet. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning