Tilbake til startsiden

Bjerke

 

Se også detaljkart

Bjerke, også kalt Bjerkehuset, er på slutten av 1600-tallet nevnt som husmannsplass. Plassen lå sørøst for Øvre Voll i grense mot Grav. Bjerkelundsveien går ovenfor der husmannsplassen lå. Bjerke er avmerket på kart fra 1850.

Husmennene her var ofte håndverkere som smeder og skomakere, og plassen deres ble i liten grad drevet som gårdsbruk.

Det gikk en vei fra Bjerke forbi Malerstua til Grav.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)