Tilbake til startsiden

Grav skole og Grav skolekorps

 

Se også detaljkart

Grav skole har adresse Hosleveien 24 og er en barneskole (1–7) som i dag (2018) har ca. 570 elever.

I 1914 vedtok herredsstyret å slå sammen deler av Lysaker og Stabekk skolekretser til en ny krets, Grav, som skulle ha skole ved Grav Gård. Husmannsplassen Dølerud på 17 dekar ble innkjøpt som skoletomt.

Skolen åpnet i 1917 og hadde 152 elever det første året; de fleste kom fra Stabekk, men det var også mange elever fra Grav, Jar og Nadderud. Det ble også bygget bolig for vaktmester og boliger for lærere og lærerinner. De to lærerboligene langs Gimleveien har vernestatus.
Se detaljkart

Den opprinnelige murbygningen ble oppført av byggmester Eng etter tegninger av arkitekt Boye.

Skolen ble påbygget både i 1926 og i 1930. På slutten av 1950-tallet var elevtallet så høyt at man måtte leie lokaler på Østheim og Eiksmarka. I 1960 var det 25 klasser med til sammen over 700 elever.
Stor ny utbygging startet i 1960, og ny fløy med gymsal sto ferdig i 1962. Skolen ble pusset opp i årene 1980 - 1983.

En paviljong som var hovedbase for SFO (skolefritidsordningen) stod ferdig i 1997, og i år 2000 var hele skolen ferdig renovert. Nybygg med rom for musikk, heimkunnskap og klasserom ble ferdigstilt samme år.

Grav skoles pikekor, startet 1957, ble avviklet i 1963 men kom i gang igjen i 1972. Navnet ble senere endret til Grav skolekor. Koret eksisterer ikke i dag.

Skolen hadde Teatergruppe fra 1963. Den eksisterer heller ikke i dag.

Grav skolekorps
Grav skoles Guttemusikkorps ble startet i 1923. Første dirigent var Håkon Larsen.
Allerede den første julen spilte korpset på skolens juletrefest, og påskemorgen 1924 spilte korpset på forskjellige steder i skolekretsen. Påskespillingen ble en fast tradisjon i mange år fremover. Det fortelles at de spilte på 10-12 steder. Til spillingen 17. mai 1924 hadde korpset fått uniformer som besto av en lang blå skinnbukse, en noe lysere blå skjorte og en mørk rund kalott. Uniformen hadde mye felles med feierdrakter. Med stolthet marsjerte "feierguttene" til Stabekk skole for å slå følge med andre skoler til Bjerkelunden hvor dagen skulle feires. Senere har korpset hatt flere uniformer.

Korpset hadde flere tradisjoner, blant annet å spille ved tenning av julegranen på skoleplassen og ved åpningen av Vivil-legkene på Nadderud stadion.

I 1973 var korpset Bærums største med 128 medlemmer, medregnet aspiranter.

Finansieringen av korpset var i stor grad basert på dugnader. De arrangerte også bingo i Nadderudhallen og påtok seg betalte spilleoppdrag.

Grav Skolekorps har janitsjarbesetning dvs. både treblåserinstrumenter (fløyte, klarinett og saksofon) og messinginstrumenter (kornett/trompet, horn, baryton, trombone og tuba). De har også et stort spekter av slagverkinstrumenter, og legger vekt på at de som spiller slagverk får undervisning på ulike trommer, pauker, trommesett og melodisk slagverk (klokkespill/xylofon).

Korpset skiftet navn til Grav skolekorps i 1956, da jenter også fikk lov å delta.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.

 
Kilder:

Skoleporten

Grav skole

Fjellhøy, Øyvind (red.). (2012). Østre Grav Vel 100 år 1911 - 2011. I kommisjon hos Distrakta norsk forlag

Lokalhistoriewiki

Grav skole 70 år 1917 - 1987 (1987)

Eikeli barneskole 25 år. Fra husmannsplass til skolegård (1987)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

Grav skole 2019. Sett fra syd. Kilde: google.maps

Til høyre ser vi informasjons- plakaten som står på skolen
.
Grav skole 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Grav skole 1936. Sett fra sydøst. Vaktmesterboligen ligger til høyre, og bak den, de to boligene til lærere og lærerinner. Kilde: Oslobilder
Grav skole 1917. Vi ser vaktmesterboligen til høyre. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Medlemmer av Grav skoles musikkorps 1970.
Kilde: Bærum bibliotek