Tilbake til startsiden

Østheim. Velhus, eldresenter og barnehage

 

Se også detaljkart

Adressen er Bjerkelundsveien 31. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 48)

I 1916 kjøpte Østre Grav Vel, som den gangen het Grav Nybyggerforening, et lite hus her.
Etter mange år med planlegging og arbeid med å skaffe penger, ble det nåværende Østheim bygget. Velhuset sto ferdig til bruk i 1931. Vellet fikk dermed sitt eget sted der de kunne holde møter og sammenkomster.

Huset ble senere ombygget, og bruken ble endret fra bare å være forsamlingshus til å bli eldresenter og til slutt også barnehage. Barnehagen heter nå (2019) Østheim barnehage. Den var tidligere "lærerbarnehage" for Jar skole.

Huset ble rekvirert av tyskerne fra 1942 til 1945 under andre verdenskrig (1940–1945).

Østheim har blant annet blitt benyttet til juletrefester, halloweenfeiring, karneval, "Opera og vin" (2008 og 2009), fotokunstutstilling (2004) og dansekvelder med "nogo attåt".
Huset har vært leid ut til blant annet jubileumsarrangementer, konfirmasjoner, familiesammenkomster, Suttungbevegelsen (Ingeborg Refling Hagens satsing på åndsliv), Gurdjieff-pust-bevegelsen (religiøs dans), kirkeballett, Grav litteratur- og teatergruppe, barneteater, bordtennistrening og danseskole.

Grav musikkorps har (2022) øvelser på Østheim. Eikeblås storband har også benyttet lokalene her.

Østheim ble benyttet av Grav skole og av Steinerskolen i perioder da det var liten plass på skolene.

Sanitetsforeningen har også holdt til i huset.

Vaktmesterboligen ble frem til 1995 leid ut til hjemmebaserte tjenester i Bekkestua distrikt. Videre har den dels vært brukt som møterom, til pub-kvelder og tidvis leid ut som privatbolig.

Østheim var i 2019 velhus for Østre Grav Vel.

Eldresenteret
I 1985 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Østre Grav Vel og Bærum kommune om etablering og drift av Østheim Eldresenter. Dette var et privat eldresenter eid av vellet. Kommunen ga 100% driftstilskudd og finansierte et tilbygg. Eldresenteret fikk i en årrekke alle inntekter ved utleie av Østheim.

Sentret på Østheim ble et viktig samlingspunkt for områdets eldre, men det ble etter hvert vanskelig å få nok brukere.
Avtalen med Bærum kommune ble sagt opp i 2002, og eldresenteret ble flyttet til kommunens nybygg på Bekkestua.

Avviklingen gikk ikke helt smertefritt når det gjaldt det økonomiske oppgjøret og den praktiske avviklingen med Bærum kommune. I boken Østre Grav Vel 100 år 1911 - 2011 står det mer om dette.

Østheim seniorsenter, som det senere het, ble lagt til samme sted som Bekkestua seniorsenter i Bærumsveien 222 på Bekkestua. Her ble det plass til et bredere tilbud av kurs og andre aktiviteter. Det ble også etablert daggrupper for brukere som trengte litt hjelp. På grunn av den store økningen i antall brukere, ble det trangt, og den økende interessen for å delta i ulike grupper, økte behovet for flere grupperom. Spørsmålet om nye og bedre lokaler ble tatt opp med kommunen. Politikerne viste stor forståelse for, og vilje til å finne mer egnede lokaler. Da det ble klart at eieren av Ringhøyden var interessert i å legge forholdene til rette for et seniorsenter, tok brukerne kontakt med kommunen og fremhevet at dette var et egnet sted. Brukerne var derfor svært tilfredse med at Ringhøyden seniorsenter ble realisert.

 
Kilder:

Fjellhøy, Øyvind (red.). (2012). Østre Grav Vel 100 år 1911 - 2011. I kommisjon hos Distrakta norsk forlag

Østre grav Vel

Moderne selveierleiligheter (docplayer)

 

 

 

 

 

 

Østheim 2018. Sett fra sydvest. Vi ser velhuset til høyre i bildet.
Foto: Knut Erik Skarning
Østheim 1980. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Østheim 1936. Sett fra syd. Kilde: Oslobilder
Østheim 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning