Tilbake til startsiden

Dølerud

 

Se også detaljkart

Dølerud var en husmannsplass under Grav. Adressen er i dag, ifølge Stedsnavn i Bærum, Hosleveien 1. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 277)

Huset vi ser var opprinnelig et våningshus fra første del av 1800-tallet.

Fra Voll gikk en kjørevei forbi plassene Bjerke, Dølerud og Malerstuen til Grav.

Bærumskart er det også avmerket et sted som heter Dølerud ved det som i dag er
Gimleveien 2. Denne plassen ble fjernet da Grav skole skulle bygges. Et hus fra plassen skal, ifølge SEFRAK-registeret, ha blitt rullet på tømmerstokker bort til Hosleveien 12 en gang mellom 1910 og 1920.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

Slik ser det ut i dag det ene stedet der husmannsplassen Dølerud skal ha ligget. Se teksten nedenfor. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning