Tilbake til startsiden

Sanitetsforeningen

Se også detaljkart

Adressen er Snarøyveien 147. (Gårdsnr. 43, Bruksnr. 208)

Snarøen Sanitetsforening ble stiftet 1914 av en lærer ved Snarøya skole, P. Midtvik. Han overlot ledelsen til Marie Baltzersen etter tre måneder, og siden har det alltid vært kvinnelige ledere. Martha Barfod og Herborg Silberg er nevnt spesielt for sin innsats for Sanitetsforeningen i vellets omtale.

Foreningens ønskedrøm gjennom mange år var å få et eget hus til møter og annen virksomhet. Etter utlodninger, basarer og innsamlinger, ble det penger nok til å gå i gang. Ved hjelp av Eigil Sørlie og ordfører Bjarne L. Corwin ble en eiendom utskilt fra Bergvang godkjent som tomt. Kommunen satte som betingelse at det måtte settes av plass til en barnehage i huset som skulle bygges. Sanitetshuset ble tegnet av arkitekt Carl Corwin, og huset kunne innvies i 1954.

Huset har vært et samlingssted, ikke bare for Sanitetsforeningen, men også for mange andre organisasjoner på Snarøya. I dag (2018) har Snarøyas seniorsenter lokaler i huset.
Det har vært store utgifter i forbindelse med huset, blant annet til vedlikeholdsarbeid.

Mer om Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
Norske Kvinners Sanitetsforening er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.
Den ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam til 1933. Hovedmålet var å forestå utdanning av sykepleiere og bidra til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Opprinnelig var NKS tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors. Etter hvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår.

Østre Bærum Sanitetsforening kjøpte Granly i 1929 og drev her et hjem for tuberkulosetruede barn. Sanitetsforeningen drev også kontrollstasjoner for spedbarn og småbarn fra 1936.
Under andre verdenskrig (1940 - 1945) drev foreningen hjelpearbeid, og hadde blant annet suppestasjoner på Stabekk, Høvik Verk og Jar i 1944.

Kilder:

Wikipedia

Bjelvin, Harald. (2004). Snarøya mot et nytt århundre. Snarøya vel

 

 

 

 

 

 

Snarøya Sanitetsforening eier dette huset. Snarøya seniorsenter holder til i andre etasje. Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning