Tilbake til startsiden

Hundsund ungdomsskole

 

Se også detaljkart

Hundsund ungdomsskole, med adresse Snarøyveien 31, åpnet dørene for sine første elever høsten 2008. Skolen hadde allerede fra første skoleår et visst fokus på teknologi, men startet først i skoleåret 2011/2012 med en egen teknologiklasse. Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole fullskala teknologiskole, og alle elever fikk hver sin PC. Fra høsten 2017 ble
PC-en byttet ut med nettbrett, og Hundsund er en del av Bærum kommunes satsing på "Digital skolehverdag".

Skolen er opptatt av temabasert undervisning, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Undervisningen er forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår, og alle fag knyttes opp mot disse. 

"Flipped classroom" handler om å frigjøre tid til læreren. Ved at læreren lager små videoer som gjennomgår eller repeterer stoff, kan elevene når som helst hente frem lærerens forklaring uten at læreren trenger å bruke ytterligere tid på det. Dermed får læreren bedre tid til å følge opp elevene i deres arbeid med stoffet.

Eqinor (tidligere Statoil), Aker Sollutions, Atkins, Norsk romsenter og Lilløyplassen naturhus er blant de eksterne partnerne de har samarbeidet med over lengst tid. 

Skoleåret 2017/2018 hadde ungdomsskolen omkring 300 elever, fordelt på 6 storklasser.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilde:

Hundsund ungdomsskole


 

 

 

 

 

Hundsund ungdomsskole 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning