Tilbake til startsiden

Hundsund ungdomsskole. Hundsund grendesenter

 

Se også detaljkart

Adressen er Snarøyveien 81. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 477)

Hundsund ungdomsskole åpnet dørene for sine første elever høsten 2008. Skolen hadde allerede fra første skoleår et visst fokus på teknologi, men startet først i skoleåret 2011/2012 med en egen teknologiklasse. Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole fullskala teknologiskole, og alle elever fikk hver sin PC. Fra høsten 2017 ble PC-en byttet ut med nettbrett, og Hundsund var en del av Bærum kommunes satsing på "Digital skolehverdag".

Skolen er (2018) opptatt av temabasert undervisning, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår, og alle fag knyttes opp mot disse. 
"Flipped classroom" handler om å frigjøre tid til læreren. Ved at læreren lager små videoer som gjennomgår eller repeterer stoff, kan elevene når som helst hente frem lærerens forklaring uten at læreren trenger å bruke ytterligere tid på det. Dermed får læreren bedre tid til å følge opp elevene i deres arbeid med stoffet.

Equinor (tidligere Statoil), Aker Solutions, Atkins, Norsk Romsenter og Lilløyplassen naturhus er blant de eksterne partnerne som skolen har samarbeidet med over lengst tid. 

Skoleåret 2021/2022 hadde ungdomsskolen omkring 340 elever.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Hundsund grendesenter
Hundsund ungdomskole er en del av Hundsund grendesenter (også kalt HUGS). Grendesenteret består (2023) av en barnehage, ungdomsskole, skolerestaurant, miljøverksted, svømmehall, flerbrukshall, helårs fotballbane, samt isbane i vinterhalvåret. Grendesenteret ble åpnet i august 2008. Se nederste bilde.


Kilder:

Hundsund ungdomsskole

Hundsund grendesenter

 

 

 

 

 

Hundsund ungdomsskole 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hundsund grendesenter. Sett fra øst. Kilde: Google Earth
Ungdomsskole
Svømmehall
Barnehage
Flerbrukshall
Snarøyveien