Tilbake til startsiden

Adressen til huset som ligger på området i dag er Rudsveien 45. (Gårdsnr. 80, Bruksnr. 5)

Enkelte familier befant seg på begynnelsen av 1900-tallet i en akutt bolignød. Noen hadde det så vanskelig at de ikke fant annen løsning enn å søke til arrestlokalene i fengselskjelleren for natten. For å avhjelpe situasjonen, besluttet formannskapet i 1917 å bygge to boliger for husville; en i Østre og en i Vestre Bærum. Komiteen som ble nedsatt, ga arkitekt Olav Boye i oppdrag å tegne tre alternativer til husvillebolig med åtte enheter.

I 1919 ble husvilleboligen i Vestre Bærum, Vinderen husvillebolig, oppført på høyden øst for Rudsveien, på grunnen til Videren.

Husvilleboligen var i bruk til etter andre verdenskrig (1940–1945). Den brant ned tidlig på
1970-tallet. I dag ligger det et nytt hus på eiendommen.

Husvilleboligen i Østre Bærum lå på Bråten.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Bærum kommune – månedens kulturminne

 

  

Se også detaljkart
Vinderen husvillebolig 1919. Kilde: Bærum bibliotek

Vinderen husvillebolig

Slik så det ut i 2020 der Vinderen husvillebolig lå. Sett fra sydvest. I 2022 var det fastleger, kommunepsykolog, Friskliv og en kiropraktor i huset. Foto: Knut Erik Skarning
Vinderen husvillebolig fotografert en gang etter 1920. Dette er samme hus som ovenfor, men sett fra den andre siden. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

 

 

Vinderen husvillebolig 1941. Kilde: digitaltmuseum.no