Tilbake til startsiden


Ifølge Bærumskart er dette veifaret en del av Gamle Sandviksvei over Kirkerud.

Veien videre oppover mot Tanum kirke, nedenfor kartet øverst på denne siden, kalles Haugkleiva.


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Et gammelt veifar ved Kirkerud er markert med brun strek. Andre markeringer er andre kulturminner og kulturmiljøer.Kilde: Bærumskart

Veifar ved Kirkerud

Bilde 1 (se kartet ovenfor). Veifaret sett fra syd mot Kirkerud 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2 (se kartet ovenfor). Veifaret sett fra øst, fra Åses vei, 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3 (se kartet ovenfor). Veifaret sett fra vest, fra Åses vei, mot Haug 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 4 (se kartet ovenfor). Veifaret sett fra nord, fra krysset
Nils Kirkeruds vei – Åses vei, mot Haug 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Kirkerud
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Haug
Til Haugskeiva