Tilbake til startsiden


Løxa og Løxa gartneri
Løxa og Løxa gartneri lå i området der Løxaveien 5 ligger. 

Løxa var et småbruk som ble skilt ut fra Vøyen.
I 1939 var det på 37 dekar (mål) jordbruksareal. Besetningen var 9 svin, 5 gris, 10 voksne kaniner og 40 kaninunger.

Småbrukeren Håkon Sommerfeldt var gartner og dyrket 2 dekar grønnfôr, 4 dekar poteter, 18 dekar kål, 1 dekar fôrbete, 1 dekar jordbær, 0,5 dekar rabarbra, 3 dekar bønner og 0,5 dekar erter. I hagen var det 20 solbærbusker.

Senere ble gartneriet utvidet med veksthus. Spesialiteten var kaktus.

Firmaet Løxa gartneri AS ble avviklet i 2001.

Løxa er nå utparsellert til veier og industri.

Løxa var også et eldre navn på Sandvikselven. Navnet forteller at det var mye laks i elven.

Vebekk
Vebekk lå muligens der Løxa gartneri lå. Vebekk er ført opp som et underbruk av Vøyen i 1625 og ble bosatt i yngre jernalder (ca. 550 evt.–1050 evt.).

Vebekk var det gamle navnet på Dælibekken som en gang var grensen mellom Vang og Dønski.

Ordet vé betegner et hellig sted eller noe som er viet til gudommelige makter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

 

 

 

 

  

Løxa og Løxa gartneri 1959. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der småbruket Løxa og Løxa gartneri lå. Foto: Knut Erik Skarning

Løxa, Løxa gartneri og Vebekk