Tilbake til startsiden


Kalkovnrestene, slagghaugen og kalkbruddet ligger ved Kalkstien.

Fleskum hadde flere kalkovner, og dette kan ha vært ett av områdene disse ovnene lå.

Se også Mer om kalkbrenning

Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Denne grushaugen skal være rester etter flere kalkovner som kan ha tilhørt Fleskum.
Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Kalkovn, slagghaug og kalkbrudd

Slagghaugen på nedsiden (nordvestsiden) av kalkstien. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Ca. 100 meter ovenfor kalkovnrestene ligger et stort kalkbrudd. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning