Tilbake til startsiden

Ved siden av jordbruket var kalkbrenning i mange år viktig for bønder og landeiere i Bærum. Dønski kalkovn lå like nordøst for husene på Dønski.

I regnskap for Akershus festning i 1597 ser man at Dønski har levert kalk. Dønski kalkovn er også nevnt i 1666. Kalkovnen er avmerket på kart fra 1825.

Det går en kalkåre i fjellet gjennom området der kalkbruddene ligger. Se kartet øverst på siden. Kalkåren går forbi Dønski, Helgerud og videre over Levres eiendom.


Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

 

  

Dønski Kalkovn lå omtrent midt i bildet. Sett fra nordøst. Vi ser litt av Dønski bo- og behandlingssenter til høyre. Foto: Knut Erik Skarning
Kalkbruddet ved Dønski 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Kalkovn og kalkbrudd ved Dønski

Kart som viser hvor kalkbruddene og kalkovnene lå. Grønne sirkler viser kulturminner som er fjernet. Kilde: Bærumskart
Her lå Dønski kalkovn
Her lå kalkbruddet ved Dønski
Dønski bo- og behandlingssenter
Her lå kalkbruddet ved Helgerud
Dette området het Johannesberg
Her lå Helgerud kalkovn