Tilbake til startsiden


KIF-hytta er en turisthytte som ligger under Østveggen i  Kolsås. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 16)

Den ble bygget som Den Norske Turistforenings modellhytte på jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania i 1914.

Arkitekter var brødrene Carl og Jørgen Berner. De var sønner av stortingspresident Carl Christian Berner som Carl Berners plass i Oslo er oppkalt etter. Carl og Jørgen Berner er også kjent for ombyggingen av Slottet i Oslo og for flere kirkebygg.

Hytta fikk prisen for beste turisthytte under jubileumsutstillingen.

Hytta ble loddet ut, og vinneren solgte den til Kristiania Idrætsforening (KIF) som fra 1925 het Oslo Idrettslag. Den ble deretter fraktet med jernbane til Sandvika, og videre ble stokkene fra hytta fraktet dit hytta står i dag. KIF innviet hytta 20. august 1916.

I 1946 overtok Bærum kommune KIF-hytta, og ga den videre til Bærum Røde Kors.
Hytta har hatt fastboende i flere perioder. Siste fastboende flyttet ut på begynnelsen av
1970-tallet. Etter dette var det servering (kiosk) her, men det ble tungvint å frakte blant annet vann opp til hytta.

Siden 1945 har klatrere hatt hytta som samlingsplass. I 1967 ble Kolsås Klatreklubb stiftet. I den anledning ble et av rommene i hytta forbeholdt klatreklubben.

Siden 1982 har hytta vært drevet av Ungdommens Røde Kors i Bærum.

KIF-hytta eies fortsatt (2020) av Bærum kommune.

Fra Toppåsveien går det en smal grusvei opp til hytta, men denne er stengt med bom og er ikke åpen for alminnelig motorisert ferdsel. Fra hytta går det flere stier, blant annet opp til bygdeborgen på Gråmagan og ned til Dalbo.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia (Om Carl Berner)

Oslobilder

 

  

KIF-hytta 2017. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også detaljkart
Vi ser KIF-hytta til høyre, rett under stupet Østveggen i Kolsås. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

KIF-hytta

KIF-hytta da den sto på jubileumsutstillingen i Frognerparken i Kristiania i 1914. Kilde: Oslobilder