Tilbake til startsiden

Husmannsplassen Lilleengen (Isakløkka) lå øst for Rudsveien, rett øst for plassen Vinderen.

Navnet Isakløkka ble brukt fordi husmannen som bodde på plassen Lilleengen i 1771 het Issach Gulbransen. Senere ble navnet Isakløkka brukt om jordet på østsiden av Rudsveien.

Plassen ble sannsynligvis nedlagt kort tid etter år 1800.

Historisk kart er Isakløkka plassert lengre nordvest enn på Bærumskart.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

  

Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der Lilleengen lå. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Lilleengen (Isakløkka)