Tilbake til startsiden

Adressen er Tanumveien 161 (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 2)

Dette var en husmannsplass under Grini som lå der Tanumveien 161 ligger.

Barbra Ring, som var journalist og forfatterinne av ungpikebøker, eide plassen og bodde der fra omkring 1920 til 1923.

I 1923 kjøpte småbrukeren E. S. Meling Høibakk stedet og bygget hønseri.
I 1939 var hans småbruk 30 dekar (mål) stort. Han hadde 1500 høns og 2500 kyllinger i hønseriet. I hagen var det 63 frukttrær og 50 ripsbusker.

Hønseriet ble lagt ned i 1940 og brant i 1953.


Ulike navn har vært brukt på stedet:
I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. s. 30 kalles stedet (47/2) for Nedre Grinibraaten.
Bærumskart kalles stedet (47/2) for Nedre Grinibråten som bruksnavn, men Øvre Grinibråtan som lokalitetsnavn.
I Lokalhistoriewiki kalles stedet (47/2) for Høibakk, muligens fordi E. S. Meling Høibakk bodde her. Mohus bruker betegnelsen Høybakk (Aasheim) om et annet sted (45/22). Dette ligger lengre opp i Tanumveien og hørte til Tanum.
Nedre Grinibråtan er også navnet på et sted som ligger lengre ned der Grinibråten 36/38 ligger i dag.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Bolighuset til høyre er, ifølge SEFRAK-registeret, fra siste del av 1600-tallet.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1920. Foto: Knut Erik Skarning

Nedre Grinibratan. Øvre Grinibråtan. Høibakk