Tilbake til startsiden

Durud lå i området der Durudveien 16 - 22 ligger i dag. (Gårdsnr. 5, Bruksnr. 72)

Navnet har tidligere blitt skrevet Dyferud, Dufurudi, Duverud og Duerud.
Navnet kommer trolig av fuglenavnet due.

Durud har også blitt kalt Ødeplatz. Antagelig lå Durud øde etter Svartedauden.

På 1300-tallet ble Durud sannsynligvis drevet sammen med Avløs.
Senere ble Durud husmannsplass under Valler, og i 1815 var Anders Thomassen husmann på plassen.

I 1865 hadde de 1 ku, 1 sau, de sådde 1/8 tønne bygg og satte 2 tønner poteter.

På 1880-tallet ble plassen solgt til Solberg.

Plassen ble fraflyttet omkring år 1900, og husene forfalt. I 1920 kunne man fortsatt se murene etter husene. I dag er alle spor etter plassen borte.

På 1960-tallet ble området bebygget med boliger for ansatte i helsevesenet.

Durud har gitt navn til Durudveien.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Jacobsen, Terje E. (2010). Valler gårds historie. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2020) der Durud lå. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Durud