Tilbake til startsiden


Åmotenga, også kalt
Aamodtengen, var en husmannsplass under Haug.
Plassen lå syd for huset som i dag har adresse Skuiveien 85.

I manntallet over husmenn i 1771 står det: "Houg Aamot-Engen Jacob Nilsen, Siergsant".
Jacob Nilsen var fortsatt husmann i 1801. Han arbeidet også som graver ved Tanum kirkegård.

I 1875 var Peder Thoresen oppført som selveier og jordbruker på Åmotenga. Han hadde 2 kyr og 6 sauer. Det ble sådd 3/8 tønne bygg, 1 tønne havre og satte 2 1/2 tønne poteter.

Brødrene Rolf og Karl Ravn-Nilsen drev gartneri før og etter andre verdenskrig (1940–1945).

En periode var det bensinstasjon på eiendommen. Resten ble regulert til friareal.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Åmotenga lå til høyre for det mørkebrune huset. Sett fra sydvest, fra Skuiveien.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Åmotenga (Aamodtengen)

Tilbake til startsiden